4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών 31 Μαρτίου έως και 02 Απριλίου 2023, Διαδικτυακά.

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε επεξεργασία