Ευστάθιος Δημητριάδης
Ανέστης Ζήδρος
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Όλγα Κατσιάνη
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Χαράλαμπος Πουλόπουλος
Βασίλειος Σάλτας
Σταύρος Σταυρινίδης
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης