Αθανασία Γαϊτανίδου
Ευστάθιος Δημητριάδης
Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος
Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Ανέστης Ζήδρος
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Όλγα Κατσιάνη
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Βασίλειος Σάλτας
Σταύρος Σταυρινίδης
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης