Πρόεδρος επιτροπής: Βασίλειος Τσιάντος

Αντιπρόεδρος επιτροπής: Βασίλειος Σάλτας

Μέλη επιτροπής

Ευστάθιος Δημητριάδης
Ανέστης Ζήδρος
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Όλγα Κατσιάνη
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Χαράλαμπος Πουλόπουλος
Σταύρος Σταυρινίδης
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης