Η συμμετοχή στο συνέδριο επισφραγίζεται με την καταβολή του κόστους συμμετοχής στον ακόλουθο λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

Περισσότερα στοιχεία, θα ανακοινωθούν σύντομα.