Η συμμετοχή στο συνέδριο επισφραγίζεται με την καταβολή του κόστους συμμετοχής στον ακόλουθο λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Λ.Κ.Ε. - ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

PIRAEUS BANK S.A.
GR95 0172 2460 0052 4609 5260 753

Η κατάθεση θα πρέπει να περιέχει σαν αιτιολογία το ονοματεπώνυμο και κωδικό έργου (80890), παράδειγμα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 80890

 

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αποσταλεί στην πλατφόρμα: https://confdst.ihu.gr/apodeiktiko-katathesis-chrimaton/