5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών

 


Σκοπός

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη καθώς επίσης και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής και αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως μέσο ενίσχυσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.


Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης
Μέλη Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ – Ερευνητές της Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτές Ενηλίκων
Υποψήφιους Διδάκτορες και Διδάκτορες
Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Φίλους της Εκπαίδευσης

Θεματικοί άξονες:

1ος Θεματικός άξονας: Διδακτική και σύγχρονες διδακτικές καταστάσεις

2ος Θεματικός άξονας: Διδακτική και ΤΠΕ

3ος Θεματικός άξονας: Γενικά θέματα διδακτικής και ΤΠΕ

4ος Θεματικός άξονας: Γενικά επιστημονικά θέματα