Πρόεδρος επιτροπής: Βασίλειος Τσιάντος

Αντιπρόεδρος επιτροπής: Βασίλειος Σάλτας

Μέλη επιτροπής

Δημήτριος Βαρβέρης
Ευστάθιος Δημητριάδης
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Αναστασία Μαμπεϊντζή
Σπυρίδων Μητρόπουλος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Ελένη Παπαδοπούλου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Ελένη Πεφάνη
Σταύρος Σταυρινίδη
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης