Δημήτριος Βαρβέρης
Αθανασία Γαϊτανίδου
Ευστάθιος Δημητριάδης
Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος
Δανιήλ Εμμανουηλίδης
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Αναστασία Μαμπεϊντζή
Σπυρίδων Μητρόπουλος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Ελένη Παπαδοπούλου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Ελένη Πεφάνη
Βασίλειος Σάλτας
Σταύρος Σταυρινίδης
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης