Ευστάθιος Δημητριάδης
Ανέστης Ζήδρος
Όλγα Θεμελή
Δημήτριος Καραμπατζάκης
Όλγα Κατσιάνη
Γεώργιος Κύζας
Λυκούργος Μαγκαφάς
Δημήτριος Μαδυτινός
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Σπυρίδων Μητρόπουλος
Ευριπίδης Παπαδημητρίου
Παναγιώτα Παπαδοπούλου
Ελένη Πεφάνη
Βασίλειος Σάλτας
Γεώργιος Τσαντόπουλος
Νικόλαος Τσέργας
Βασίλειος Τσιάντος
Ιάκωβος Φαντίδης
Λεωνίδας Φραγγίδης
Μιχαήλ Χανιάς
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αχιλλέας Χριστοφορίδης