Η σημασία του σχολείου για τη λειτουργία του Δημόσιου Χώρου στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες – Αθ. Στογιαννίδης – Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ

Απόσπασμα από την ομιλία του προσκεκλημένου Δρ. Αθανάσιου Στογιαννίδη: Ο πολύς Dietrich Benner, Γερμανός παιδαγωγός που ενδιατρίβει στη Φιλοσοφία της …