Στρογγυλή τράπεζα – Δημόσια ανώτατη εκπαίδευση: παρόν και μέλλον | 20 Απριλίου 2024 – 18:00

Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας: Καθηγητής Βασίλειος Τσιάντος

Ομιλήτριες & Ομιλητές: Δεληκάρη Αγγελική | Καλαματιανός Διονύσης – Χαράλαμπος | Κτενά Αφροδίτη | Παραστατίδης Στέφανος

Προτεινόμενα άρθρα