Υποβολή Περιλήψεων 08 Απριλίου 2024
Αιτήσεις Συμμετοχής Ομιλητών 08 Απριλίου 2024
Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 10 Απριλίου 2024
Αιτήσεις Συμμετοχής 19 Απριλίου 2024
Υποβολή Πλήρους Άρθρου 17 Ιουνίου 2024
Ενημέρωση Αποδοχής 10 Απριλίου 2024
Έκδοση Πρακτικών 01 Σεπτεμβρίου 2024