Υποβολή Περιλήψεων 03/04/2022
Αιτήσεις Συμμετοχής Ομιλητών 06/04/2022
Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 06/04/2022
Αιτήσεις Συμμετοχής 06/04/2022
Υποβολή Πλήρους Άρθρου 27/06/2022
Ενημέρωση Αποδοχής 29/07/2022
Έκδοση Πρακτικών 09/09/2022