Υποβολή Περιλήψεων 23 Μαρτίου 2023
Αιτήσεις Συμμετοχής Ομιλητών 23 Μαρτίου 2023
Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 28 Μαρτίου 2023
Αιτήσεις Συμμετοχής 31 Μαρτίου 2023
Υποβολή Πλήρους Άρθρου 04 Ιουνίου 2023
Ενημέρωση Αποδοχής 27 Μαρτίου 2023
Έκδοση Πρακτικών 30 Ιουνίου 2023