Αγαπητοί/ές σύνεδροι,

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών που διοργανώθηκε αμιγώς διαδικτυακά από 31 Μαρτίου έως και 2 Απριλίου 2023 υπό την αιγίδα του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ελπίζουμε η συμμετοχή σας να ήταν ευχάριστη και εποικοδομητική. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το Συνέδριο στο μέλλον, σας παρακαλούμε να αφιερώσετε 5 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του Συνεδρίου. Τα σχόλιά σας είναι σημαντικά για μας.

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας,

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

  Μέρος 1ο

  Φύλο:

  Ειδικότητα (ΠΕ):

  Ιδιότητα:

  Τίτλος σπουδών (ο ανώτερος):

  Τόπος διαμονής (πόλη - περιφέρεια):

  Με ποιο τρόπο πληροφορηθήκατε για το συνέδριο:

  Με ποιο ρόλο συμμετείχατε στο συνέδριο:

  Μέρος 2ο - Οργανωτική δομή Συνεδρίου

  Πώς κρίνετε τη διοργάνωση του Συνεδρίου:

  Πώς κρίνετε την εξυπηρέτηση της γραμματείας του Συνεδρίου:

  Πώς κρίνετε την τεχνική υποστήριξη του Συνεδρίου:

  Πώς αξιολογείτε την υλικοτεχνική υποδομή του Συνεδρίου:

  Πώς κρίνετε τον χρόνο για συζήτηση μεταξύ των εισηγήσεων του Συνεδρίου ήταν ικανοποιητικός:

  Μέρος 3ο - Περιεχόμενο εισηγήσεων Συνεδρίου

  Σε τι βαθμό θεωρείτε ότι το Συνέδριο πέτυχε τους στόχους του:

  Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τις κεντρικές ομιλίες τους Συνεδρίου:

  Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τις στρογγυλές τράπεζες τους Συνεδρίου:

  Πόσο ικανοποιημένος/η μείνατε από τα θέματα που αναπτύχθηκαν από τους/τις εισηγητές/εισηγήτριες του Συνεδρίου:

  Οι μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας και τα ψυχοκοινωνικά θέματα που παρουσιάστηκαν στις εργασίες του Συνεδρίου μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη διδασκαλία σας:

  Στις εργασίες του Συνεδρίου δόθηκαν απαντήσεις σε πρακτικά διδακτικά προβλήματα που προκύπτουν στην τάξη:

  Μετά την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου έχουν αυξηθεί οι ικανότητές σας για αξιοποίηση των διδακτικών προσεγγίσεων που προτάθηκαν:

  Πόσο ικανοποιημένοι/ες είστε από τη θεματολογία του Συνεδρίου:

  Μέρος 4ο - Δυναμική Συνεδρίου

  Πόσο σχετικό ήταν το Συνέδριο με την ειδικότητά σας:

  Θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών που θα γίνει 19-21 Απριλίου 2024:

  Θα προτείνατε σε φίλους/συναδέλφους να παρακολουθήσουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των Επιστημών μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών:

  Θετικά σχόλια:

  Αρνητικά σχόλια:

  Γενικές παρατηρήσεις & σχόλια, προτάσεις για βελτίωση: