Καταληκτικές ημερομηνίες

Υποβολή Περιλήψεων 05 Απριλίου 2024 Αιτήσεις Συμμετοχής Ομιλητών 05 Απριλίου 2024 Ανακοίνωση Προγράμματος Συνεδρίου 10 Απριλίου 2024 Αιτήσεις Συμμετοχής 19 Απριλίου 2024 Υποβολή Πλήρους Άρθρου 17 Ιουνίου 2024 Ενημέρωση Αποδοχής 10 Απριλίου 2024 Έκδοση Πρακτικών 01 Σεπτεμβρίου 2024