ά

 

π

 
4

 

 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική των Επιστημών Μέσω Σύγχρονων Τεχνολογιών»

 

 

«Ηθική του Δικαίου στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία»

 

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024

16:30

Χαιρετισμοί Επισήμων

17:00-18:00

Προσκεκλημένη ομιλία

Οι κανόνες του Θετικού Δικαίου εντός και εκτός της Ηθικής και το Φυσικό Δίκαιο ως βάση διαρκούς αναθεώρησης του Θετικού Δικαίου, κα. Λιαντίνη Γεωργοπούλου Νικολίτσα. Συντονιστής: Βασίλειος Τσιάντος

1η Συνεδρία

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Β. Τσιάντος, Αθ. Μαλέτσκος

Προεδρείο: Σ. Χατζηφωτίου, Ε. Παπαδημητρίου

18:00-19:20

Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Διδασκαλία της Λογοτεχνίας: Μια διδακτική πρόταση με άξονα το ποίημα «Καλλιπάτειρα» του Λορέντζου Μαβίλη, Γ. Νικολετσέα

Dream fighters: Παίζοντας για την ισότητα, Μ. Κάλφα, Σ. Χατζηφωτίου.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας: ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μαθήματος λογοτεχνίας με θέμα τις «Πατρίδες» του Κωστή Παλαμά στο Πανεπιστήμιο Paul-Valéry, Montpellier ΙΙΙ (Επίπεδο Licence 3ο Έτος, Τμήμα Νεοελληνικών σπουδών), J. Calvié

Σχολική βοήθεια για την απεξάρτηση των μαθητών από τα εθιστικά ξενύχτια, Ν. Γουλόπουλος.

Μεταγνώση και εκπαιδευτική διαδικασία, A. Μαμπεϊντζή, Β. Τσιάντος

Βαθύτερα αίτια της παρεμβατικής και επιθετικής
διάθεσης γονέων στο σχολείο, Α. Διαλεκτόπουλος.

Ανοικτά κυκλώματα μεταξύ επιστήμης και αλήθειας: αφορμές για μια συνάντηση φιλοσοφίας και επιστήμης, Κ. Μαντζανάρης

Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών
– Αντισταθμιστικές ενέργειες, Α. Διαλεκτόπουλος.

19:20– 19:40

Διάλειμμα

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Β. Τσιάντος, Λ. Κουτσουμπός

Προεδρείο: Σ. Κιουλάνης, Α. Γαϊτανίδου

19:40-21:20

 

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές για τη διδασκαλία της βιοηθικής και της τεχνοηθικής, Ι. Λαδάς.

Η σημασία της διεπιστημονικότητας στην Ειδική Εκπαίδευση: μελέτη περίπτωσης σε Ειδικό Νηπιαγωγείο, Ν. Χιωτάκη, Α. Κουρκούλη, Α. Κριτσώλη, Σ. Κοβανίδου.

Διδάσκοντας την ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε παιδιά Γυμνασίου: Συζητήσεις με το chatgpt, Ε. Βούλγαρη.

Βελτίωση των εκτελεστικών λειτουργιών σε μαθητές σχολικής ηλικία με ΔΕΠΥ μέσω της χρήσης ΤΠΕ, A. Αγγελίδου, Δ. Κατσαρού.

Διδακτική του Μαθήματος της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης: Ένας Ηθικός Απολογισμός της Εμπειρίας της Πανδημίας, Λ. Κουτσουμπός.

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Ε. Μπαρμπαγιάννη, Σ. Βαλσαμίδης.

Η Επίδραση του Επιπέδου Εκπαίδευσης στην Ανάπτυξη Περιβαλλοντικής Συνείδησης, Σ. Παλαμιδά.

Προκλήσεις και ευκαιρίες του νηπιαγωγείου για την προετοιμασία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολείο, Π. Σελτσιώτη.

Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για τους πρόσφυγες: Η χρήση των ΤΠΕ και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Κ. Αστερίου.

Τάσεις και θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην ελληνική βιβλιογραφία από το 2010 έως το 2020, Ε. Κόλια.

21:20

Πέρας 1ης συνεδρίας

 

Σάββατο, 20 Απριλίου 2024

10:00-11:00

Προσκεκλημένη ομιλία

Ξαφνική απώλεια και πένθος: Ενσυναίσθηση και μοίρασμα, κα. Σεβαστή Χατζηφωτίου, κα. Ελευθερία Κοκκίνη.

Συντονίστρια: Σεβαστή Χατζηφωτίου

2η Συνεδρία

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Μ. Βλαχάκη, Β.  Σάλτας

Προεδρείο: Σ. Χατζηφωτίου, Γ. Φιλιππίδης

11:00-12:40

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση 4.0, Α. Λιαπάκης, Κ. Κ. Διαρεμέ.

Ο Ρήγας Φεραίος και η Χάρτα της Ελλάδας Πρόταση διδασκαλίας με την χρήση της διαδικτυακής διαδραστικής πλατφόρμας και AR εφαρμογής, Α. Σακούλη.

Η Χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Προώθηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης: Προκλήσεις, Δυνατότητες και Πρακτικές Εφαρμογές, Ε. Μωραΐτης.

Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση κριτικού γραμματισμού και Τ.Π.Ε.: Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα (1821-1930) – Πρόσφυγες στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Η μικρασιατική Καταστροφή «Η έξοδος», Π. Στούρας.

Chat, text, search and learn
Σχεδιάζοντας μαθήματα για ενήλικες με τη χρήση των κονστρουκτιβιστικών εργαλείων μάθησης Web 2.0, Π. Τσιριντάνη.

Κρήτη, η πορεία προς την Ένωση, 1821-1913, Δ. Κυριαζίδης.

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η Τεχνητή Νοημοσύνη στη διδασκαλία της βιολογίας: Αναλυτικό Σενάριο Καθοδηγούμενης Διερευνητικής Μάθησης στην Εξέλιξη του Ανθρώπου, Μ. Παπανδρέου, Λ. Χαραλαμπάτου, Ν. Οικονόμου.

Η εκπαίδευση στη μειονότητα της Δυτικής Θράκης: Ιστορική διαδρομή και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, Θ. Βαϊντερλή, Λ. Μήτσου.

Ιστορική διερεύνηση, δημιουργικότητα και συνεργατική μάθηση αξιοποιώντας ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, Κ. Αποστολίδου, Μ. Βλαχάκη.

Η διδακτική του μαθήματος της Ιστορίας με τη συμβολή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, Ε. Μπαζάνη.

12:40

Διάλειμμα

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Γ. Τσαντόπουλος, Γ. Τσεντίδου

Προεδρείο: Μ. Χανιάς, Π. Παπαδοπούλου

13:00-14:20

Ένταξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση, Μ. Σταθούλη.

Η διαφοροποιημένη προσέγγιση της εκπαίδευσης ως παράγοντας αύξησης της μαθηματικής μαθησιακής ικανότητας των μαθητών/τριών, Β. Σάλτας.

Η αποτελεσματικότητα της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εφαρμογή περιβαλλοντικού προγράμματος στο νηπιαγωγείο, Ι. Κουφού, Γ. Τσαντόπουλος, Ε. Κουφού.

Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας και των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών: Οι ιδέες των εκπαιδευτικών, Δ. Μπουγαΐδου, Δ. Δεσλή.

Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση στην Ειδική Αγωγή, Χ. Μαρκάκη, Γ. Τσεντίδου, Ε. Ξηρομερίτη, Σ. Ομπράντοβιτς.

Οι ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών: Απόψεις μαθηματικών εκπαιδευτικών της χώρας, Λ. Μήτσου, Θ. Βαϊντερλή.

Αποτύπωση της Στάσης των Εκπαιδευτικών έναντι των Συγχρόνων Εκπαιδευτικών Εργαλείων Μάθησης: Διερεύνηση των Προκλήσεων στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Χ. Φλώρου, Γ. Σταμούλης, Α. Ξενάκης, Α. Πλαγεράς.

Πρακτικές διδασκαλίας βαρυτικών κυμάτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κ. Τυχόλα, Β. Τσιάντος.

14:20–16:20

Διάλειμμα

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Β. Τσιάντος, Ν. Τσέργας

Προεδρείο: Σ. Βαλσαμίδης, Α. Μαλέτσκος

16:20-17:40

Ψηφιακές δεξιότητες σε φοιτητές επιστημών της αγωγής μέσα από το μάθημα των αγγλικών για ειδικούς σκοπούς, Χ. Γκιούρογλου.

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Καβάλας για την εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας στη σχολική τους μονάδα, Α. Ασλανίδου.

Η συμβολή των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην αποτελεσματική διδασκαλία της ξένης γλώσσας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: το παράδειγμα του 3ου Γυμνασίου και Λυκείου Καβάλας, Κ. Πεφάνης

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας: Εμπειρίες και προτάσεις από την εφαρμογή της, Α. Μαλέτσκος.

Χρήση της Εικονικής Πραγματικότητας για τη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες, Κ. Μαθιουδάκη.

Απόψεις εκπαιδευτικών για τα γλωσσικά μοντέλα μηχανικής μάθησης στις εικαστικές τέχνες, Μ. Κλαδάκη, Κ. Μαστροθανάσης, Π. Αλεξόπουλος.

Μοντέλα προετοιμασίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία μαθημάτων STEM, Ε. Παπαδοπούλου, Β. Τσιάντος.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμετοχή των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, Ι. Κακκάρας, Β. Σάλτας, Σ. Βαλσαμίδης, Α. Μανδήλας.

17:40-18:00

Διάλειμμα

18:00- 20:00

Στρογγυλή Τράπεζα

Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση: Παρόν και μέλλον, κα. Αγγελική Δεληκάρη, κ. Διονύσης-Χαράλαμπος Καλαματιανός, κα. Αφροδίτη Κτενά, κ. Στέφανος Παραστατίδης.

Συντονιστής Βασίλειος Τσιάντος

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

Προεδρείο: Γ. Τσαντόπουλος, Ξ. Παρταλίδου

Προεδρείο: Ι. Φαντίδης, Φ. Κόγια

20:00-22:00

Διά Βίου μάθηση και ΤΠΕ στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Αντιλήψεις και εμπειρίες των ενηλίκων εκπαιδευομένων του Σ.Δ.Ε. Λέσβου (Παραρτήματος Καλλονής), Φ. Βαμβακάς.

Αξιοποιώντας το διαδίκτυο στη διδασκαλία των χαρακτηριστικών ενός σεισμού, Π. Αναστασόπουλος.

Νέες τεχνολογίες/ εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διά βίου μάθηση/ εκπαίδευση/ εκπαίδευση ενηλίκων, Ε. Καρανίκου.

Η μεθοδολογία του προγράμματος Service Learning στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Κ. Παπαλεξίου, Χ. Σιγιάννης.

Εφαρμοσμένη παρέμβαση βιώσιμης ανάπτυξης για ένα συμπεριληπτικό σχολείο στην επαγγελματική εκπαίδευση, Ξ. Παρταλίδου, Ε. Πάσχου.

Η διδασκαλία του δικαίου της Αθήνας των κλασικών χρόνων στη Νομική Σχολή Δ.Π.Θ, Α. Δέλιος.

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Εκπαιδευτική Πράξη και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ι. Χατζηκυριάκου, Γ. Τσαντόπουλος.

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Ηλεκτρονική - Ψηφιακή και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, Κ. Παπαδοπούλου.

Η διδασκαλία ως δραστηριότητα σχεδιασμού, η ικανότητα σχεδίασης για υλοποίηση, η ικανότητα παιδαγωγικού σχεδιασμού και δείκτες για τον προσδιορισμό της σε σχέση με την χρήση των διαθέσιμων διδακτικών πηγών, Α. Φυντανάκης.

Πιλοτική εφαρμογή διδασκαλίας εργαστηριακής άσκησης μέτρησης ειδικής θερμοχωρητικότητας με χρήση εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, Σ. Μπουντρούδη, Φ. Κόγια.

Συμπεριληπτική εκπαίδευση εστιάζοντας σε θέματα ταυτοτήτων και συναισθημάτων με τη χρήση ψηφιακών μέσων: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο, Δ. Τσιβοπούλου.

Πιλοτική εφαρμογή μελέτης κυκλώματος RC με χρήση λογισμικού Capstone, Ζ. Μαγγούση, Φ. Κόγια, Φ. Σκάρα

22:00

Πέρας 2ης συνεδρίας

 

 

 

 

 

Κυριακή, 21 Απριλίου 2024

3η Συνεδρία

 

Προεδρείο: Σ. Χατζηφωτίου, Ε. Παπαδημητρίου

Προεδρείο: Β.  Σάλτας, Γ. Αλεξανδρόπουλος

 

Αίθουσα 1

Αίθουσα 2

 

 

 

 

09:40–12:00

Το ζήτημα της «Αυτορρύθμισης» στην Εκπαίδευση – Αιτίες και Πρακτικές, Ε. Παπαδόπουλος, Γ. Τσεντίδου.

Πράσινη επιχειρηματικότητα και προβληματοκεντρική διδακτική:

Η περίπτωση της Βιοαιθανόλης, Μ. Αληφραγκή, Π. Γιώτη, Μ. Παπαδοπούλου, Χ. Σαμαράς.

Η συμβολή των κοινωνικών λειτουργών στην αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού: Μια παρέμβαση Κοινωνικής Εργασίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ε. Ζερέ, Σ. Χατζηφωτίου, Ε. Παπαδημητρίου.

Η δημιουργία ενός ψηφιακού ιστορικού αρχείου στο σχολείο: ιστορική γνώση και ενεργός πολιτότητα, Μ. Βλαχάκη.

Η αντιμετώπιση της σχολικής έμφυλης βίας μέσα από τον ρόλο της/του σχολικής/ού κοινωνικής/ού λειτουργού στην Ελλάδα και η συμβολή της Κοινωνικής Εργασίας, Κ. Καπλάνη, Σ. Χατζηφωτίου.

Κ. Π. Καβάφης Θερμοπύλες: διδακτική προσέγγιση, Γ. Αλεξανδρόπουλος.

Αναπτύσσοντας την Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ευημερίας στα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα, Μ. Κατσικίδου, Σ. Χατζηφωτίου, Ε. Παπαδημητρίου.

Φιλοξενία MOU: Μια πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για την τουριστική εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Γ. Τσάμος, Α. Βλάμη, Α. Χριστίδου.

Σχολικός Εκφοβισμός: Αιτίες & Νεότερα Επιστημονικά Δεδομένα, Γ. Τσεντίδου, Ε. Παπαδόπουλος.

 

Πρακτικές και στάσεις των πολιτών της Αλεξανδρούπολης σχετικά με την Ανακύκλωση και την Εξοικονόμηση της Ενέργειας, Ι. Λιγούδη, Γ. Τσαντόπουλος.

Μαθησιακά Στυλ και Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επίδραση του Εκπαιδευτικού στην αποτελεσματικότητα της μάθησης, Ε. Παπαδόπουλος, Γ. Τσεντίδου.

 

Ανακύκλωση κρασιών από μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης για ένα καθαρό πλανήτη, Σ. Σαχινίδης, Α. Σαλής.

Για την ενσωμάτωση της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ε. Παπαδημητρίου.

 

Δυσκολίες Ψυχικής Υγείας σε Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σ. Κοβανίδου, Γ. Κουντουράς.

12:00-14:00

 

 

 

 

 

Στρογγυλή Τράπεζα

Δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Παρόν και μέλλον, κ. Βασίλειος Τσιάντος, κ. Βασίλειος Μαρδύρης, κ. Ευριπίδης Παπαδημητρίου, κα. Αθανασία Γαΐτανίδου, κ. Αθανάσιος Διαλεκτόπουλος, κ. Σπυρίδων Κιουλάνης, κ. Αργύρης Μυστακίδης.

14:00

Πέρας 3ης συνεδρίας