Προδιαγραφές άρθρων συνεδρίου

Η υποβολή του πλήρους άρθρου του συνεδρίου, δύναται να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 27 Ιουνίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την υποβολή του άρθρου στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προδιαγραφές άρθρων συνεδρίου