Εισαγωγή στις έννοιες του χάους και της πολυπλοκότητας και διδακτική προσέγγισή τους – Μιχαήλ Χανιάς

Απόσπασμα από την ομιλία του προσκεκλημένου Δρ. Μιχαήλ Χανιά:

Είναι προφανές, ότι οι σημερινοί μαθητές και φοιτητές πρόκειται να ζήσουν σε έναν κόσμο, του οποίου η κοινωνική και οικονομική δομή, όπως και το τεχνολογικό περιβάλλον, θα είναι μη-γραμμικά, με συνέπεια η πολυπλοκότητα και το αιτιοκρατικό χάος να έχουν τον κύριο ρόλο.
Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να ακολουθηθεί μια τακτική εισαγωγής των εννοιών αυτών τόσο στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών όσο και στα εισαγωγικά μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλύονται οι έννοιες του αιτιοκρατικού χάους της πολυπλοκότητας και της στοχαστικότητας όπως επίσης η δημιουργία και αναγνώριση μορφοκλασματικών μορφών (fractals).
Δίνεται έμφαση σε εφαρμογές που μπορούν να υλοποιήσουν μαθητές με την χρήση στοιχειωδών μαθηματικών σχέσεων και υπολογιστικών εργαλείων, καθώς και σε απλές ιδιοκατασκευές, όπως το μαγνητικό χαοτικό εκκρεμές, ώστε μέσω της διερευνητικής μάθησης να ανακαλύψουν τις βασικές έννοιες του αιτιοκρατικού χάους.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Χανιάς γεννήθηκε στην Αθήνα . Είναι κάτοχος πτυχίου Φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984) και Διδακτορικού Διπλώματος από το τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1993). Σήμερα εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Είναι Διευθυντής του Φυσικής Στερεάς Κατάστασης Ηλεκτρονικής & Νανοτεχνολογίας , μέλος της Διϊδρυματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ”Οικονομική Φυσική – Χρηματοοικονομικές προβλέψεις”, (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου των Προτύπων και Πειραματικών σχολείων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Ηλεκτρικές και Οπτικές Ιδιότητες Ημιαγωγών, Θεωρία του Χάους, Μη γραμμικά Κυκλώματα και Συστήματα, Πρόβλεψη χρονοσειρών, Νευρωνικά Δίκτυα. Το δημοσιευμένο έργο του αποτελείται από 1 βιβλίο, 5 κεφάλαια βιβλίων, πάνω από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 1359 αναφορές με h=18. Έχει διατελέσει μέλος σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων. Ανήκει στο Editorial Board 7 διεθνών περιοδικών ενώ είναι κριτής σε 22 επιστημονικά περιοδικά.