Η σημασία του σχολείου για τη λειτουργία του Δημόσιου Χώρου στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες – Αθ. Στογιαννίδης – Επικ. Καθηγητής ΑΠΘ

Απόσπασμα από την ομιλία του προσκεκλημένου Δρ. Αθανάσιου Στογιαννίδη:

Ο πολύς Dietrich Benner, Γερμανός παιδαγωγός που ενδιατρίβει στη Φιλοσοφία της Παιδείας, ερμηνεύοντας τον John Dewey, υποστηρίζει πως το δημοκρατικό πολίτευμα δεν παραπέμπει τόσο μόνο σε μία μορφή άσκησης της εξουσίας, αλλά, κατά κύριο λόγο, σ’ ένα μοντέλο οικοδόμησης του δημόσιου χώρου, στον οποίον αλληλοπεριχωρούνται η ιδιωτική διάσταση του ατόμου και το πεδίο των κοινών ενδιαφερόντων των πολιτών. Η έννοια της δημοκρατίας στις κοινωνίες του σύγχρονου κόσμου, όπως επισημαίνει ο Benner σχολιάζοντας τον Dewey, δεν στοιχειοθετεί την πράξη της άσκησης εξουσίας από τον λαό (Volksherrschaft), αλλά μία μορφή της res publica, δηλ. έναν τρόπο συγκρότησης του πολιτικού γίγνεσθαι, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τη συμμετοχή των πολιτών στα δημόσια πράγματα. Με το σκεπτικό αυτό, η σύγχρονη res publica ταυτίζεται με την έννοια του δημόσιου χώρου (Öffentlichkeit) ως πεδίου συνάντησης των πολιτών και ανταλλαγής εμπειριών τους πάνω σε θέμα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Δρ. Αθανάσιος Στογιαννίδης, γεννήθηκε στην Καβάλα το 1977. Αποφοίτησε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. Μετά το πέρας των προπτυχιακών του σπουδών ειδικεύθηκε στην Παιδαγωγική λαμβάνοντας από το ίδιο Τμήμα τον αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Τίτλο. Επίσης, πραγματοποίησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn), στη Γερμανία, με αντικείμενο τη Φιλοσοφία της Παιδείας, τη Θρησκειοπαιδαγωγική και τη Σημειολογική Διδακτική. Εκεί έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα. Η διατριβή κρίθηκε με βαθμό „magna cum laude“ (= άριστα), ενώ η προφορική εξέταση (Rigorosum) αξιολογήθηκε με βαθμό „summa cum laude“ (= άριστα με διάκριση). Κατόπιν, διευρύνοντας το γνωστικό του πεδίο στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών, συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου και έλαβε το δεύτερο Διδακτορικό του Δίπλωμα με βαθμό «άριστα».
Υπηρέτησε, κατόπιν εξετάσεων του Α.Σ.Ε.Π., ως μόνιμος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ01) από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και διορίστηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών». Τον Ιούλιο του 2015 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, ενώ το 2019 μονιμοποιήθηκε στη εν λόγω θέση.
Έχει προσκληθεί για να δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο της Βόννης, της Τυβίγγης, του Φράϊμπουργκ (Γερμανίας), του Μονάχου και της Ζυρίχης, ενώ έχει διδάξει αυτοτελώς μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και της Φρανκφούρτης.
Είναι μέλος της εκδοτικής ή επιστημονικής επιτροπής διεθνών περιοδικών, εξειδικευμένων στον χώρο της Θρησκειοπαιδαγωγικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών, στη Φιλοσοφία της Παιδείας, στη σχέση Πολιτικής Θεωρίας, Παιδαγωγικής και Θεολογίας, καθώς και στη Διδακτική Ανάλυση Προγραμμάτων Σπουδών και Σχολικών Εγχειριδίων. Διετέλεσε μέλος της άμισθης 7μελούς επιτροπής που συγκρότησε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019 με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κοινοποίηση των Αποφάσεων του Συμβουλίων της Επικρατείας σχετικών με το Μάθημα των Θρησκευτικών. Επιπροσθέτως, ήταν Επόπτης κατά την εκπόνηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για το Μάθημα των Θρησκευτικών της Γ’ και της Δ’ Τάξης του Δημοτικού το έτος 2021.
Είναι Πρόεδρος της Θρησκειοπαιδαγωγικής Επιτροπής για την Έκδοση των Σχολικών Βιβλίων του Ορθόδοξου Θρησκευτικού Μαθήματος στην Αυστρία, η οποία συστήθηκε το 2019 υπό την ευθύνη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αυστρίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης, κ. Αρσενίου. Συμμετείχε στη συγγραφή του πρώτου γερμανόγλωσσου σχολικού εγχειριδίου για το Ορθόδοξο Χριστιανικό Μάθημα των Θρησκευτικών που απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου. Το εν λόγω πόνημα κυκλοφόρησε το 2021 στην Αυστρία.
Η μουσική διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του. Είναι κάτοχος του διπλώματος πιάνου καθώς και των πτυχίων Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Μιλάει δύο γλώσσες: αγγλικά και γερμανικά.
Είναι παντρεμένος με την Αθανασία Παπαευθυμίου και έχουν μία κόρη, την Αμαλία.